Saturday, March 10, 2007

h3artT for iSLAM

~ Opening Heart for ISlam~~~discover the splendours of islam "UTp 2007"~with my d3ar fri3nds~


~malu telah menjadi pakaian bagi setiap insan dan perisai setiap muslim
~"jika engkau tidak malu, maka lakukanlah apa sahaja yang kau mahu..."
(H.R IMAM BUKHARI)

No comments:

Post a Comment